Ett skepp kommer lastat

”Vad in i…” Josef nickade och höjde långsamt armen igen. ”Så, jag ville bara veta om ni var medveten om att ni har en extra last på sjuttioåtta kilo i form av en död man?” ”Nilsson!” ”Ni kände uppenbarligen personen, det var inte väntat.” Karlsson föste okänsligt bort kroppen som rullade omkull med en duns. … Continued